Gizlilik Politikamız

Bu döküman, Hacettepe Mahallesi, Fener Sokak No: 5, 06230 Altındağ – Ankara, Türkiye adresinde mukim Göç Araştırmaları Vakfı’nın http://www.gocvakfi.org/ adresindeki resmi web sitesinin kullanılması esnasında web sitesine iletilen kişisel verileri tanımlamak, kullanımını tarif etmek, gizlilik esaslarını belirtmek amacıyla hazırlanmıştır. http://www.gocvakfi.org/ adresini ziyaret eden ziyaretçi ve kullanıcılar işbu Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayılmaktadır.

Kişisel Bilgiler Nelerdir?

Kişisel bilgiler; ad soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgiyi kapsamaktadır.

Kredi Kartı, Bankamatik Kartı bilgileri gibi bağışa konu olan kişisel veriler Göç Araştırmaları Vakfı Web Sitesi ve veri tabanına kaydedilmemekte ve saklanmamaktadır.

Göç Araştırmaları Vakfı Kişisel Bilgileri Ne Amaçla ve Nasıl Kullanır?

Göç Araştırmaları Vakfı, ziyaretçi ve kullanıcıları doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamadan; verimlilik çalışmaları, tanıtım ve iletişim faaliyetleri için kişisel bilgilerle her türlü nicel çalışmayı gerçekleştirebilir.

Göç Araştırmaları Vakfı, ziyaretçi ve kullanıcıların http://www.gocvakfi.org/ üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, hiçbir koşulda üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır.

Kişisel Bilgilerin Saklanması

Göç Araştırmaları Vakfı, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Göç Araştırmaları Vakfı’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Göç Araştırmaları Vakfı’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.